Witaj na naszej stronie

 ozdobnik_01

 

Komunikaty

Informacja o wpłatach za obiady szkolne

Opłaty za obiady szkolne prosimy wpłacać do 10. dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły w Otyniu.

Numer konta: 31 9674 0006 0000 0031 9450 0003
Dane adresowe właściciela konta:
Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Żeromskiego 3
67-106 Otyń

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który następuje wpłata oraz – jeśli nastąpi odpis – informację, za ile dni pomniejszona została wpłata. Dowód wpłaty prosimy dostarczyć do świetlicy szkolnej. Osoba, która nie przyniesie dowodu wpłaty w terminie zostanie automatycznie skreślona z listy korzystających z obiadu.

Od 1 października 2019 roku cena jednego obiadu:
– dla ucznia wynosi 4 zł;
– dla nauczyciela 8 zł;

– dla pozostałych 8,64 zł;
Wysokość opłaty za obiady w październiku 2019 r. wynosi 88,00 zł (22 obiady).

Na koniec przypominamy, że nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkolnym – najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. W przypadku zgłoszeń dokonanych później, możliwość dokonania odpisu za ten dzień przepada.

Prosimy pamiętać, że rodzice nie mogą samodzielnie odpisywać sobie opłat za obiady i pomniejszać kwot wpłat. W takich sprawach prosimy konsultować się z sekretariatem szkoły!


ozdobnik_01

O naszej szkole

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza to publiczna placówka oświatowa obejmująca odział przedszkolny i szkołę podstawową. Szkoła uczy i wychowuje od 1945 roku, czyli od momentu jej założenia przez Marię Markiewiczową.

Adres naszej placówki:

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
ul. Marii Markiewiczowej 7
Niedoradz
67-106 Otyń

tel./fax. 68 3881293
e-mail: spniedoradz@wp.pl (sekretariat szkoły)
e-mail: redakcja@spniedoradz.pl (redakcja strony internetowej)

Nr konta bankowego Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Nowej Soli
96 9674 0006 0000 0009 9626 0001

Zobacz też: Historia szkoły w kronikach


 ozdobnik_01

Archiwum strony

Poczta pracownicza