Witaj na naszej stronie

 ozdobnik_01

 

Komunikaty

Komunikat w sprawie sytuacji strajkowej

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Niedoradzu

Informuję, że w wyniku pozytywnego wyniku referendum strajkowego, nasza szkoła przystępuje od 8 kwietnia br. do strajku.

W czasie trwania strajku, zajęcia nie będą mogły się odbywać. Nie będą również wydawane obiady.

Ponieważ istnieje możliwość, że 90% pracowników szkoły będzie strajkować, nie mogę zagwarantować opieki Państwa dzieciom. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie we własnym zakresie opieki nad Waszymi dziećmi w okresie strajku.

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane przez dziennik elektroniczny niezwłocznie po ich uzyskaniu.

p.o. Dyrektora szkoły
Katarzyna Migacz

Organizacja pracy szkoły w czasie egzaminów i przerwy świątecznej

Informujemy, że w dniach 10 – 12 kwietnia 2019 r. odbędzie się egzamin gimnazjalny, a w dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r.  – egzamin ósmoklasisty. W tych dniach w szkole nie odbywają się żadne zajęcia. Nauczyciele zostali skierowani do pracy w komisjach egzaminacyjnych.

Przerwa świąteczna trwa od 18 do 23 kwietnia 2019 r.

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej

Szanowni Rodzice, w sekretariacie szkoły można pobrać:

  • KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I
    (wypełnioną kartę należy złożyć do końca marca 2019 r.)
  • KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
    (druk można pobrać także w oddziale przedszkolnym).

Zmienione konto bankowe do wpłat za obiady szkolne

Opłaty za obiady szkolne prosimy wpłacać do 10. dnia każdego miesiąca na NOWE konto bankowe szkoły w Otyniu.

Numer konta: 31 9674 0006 0000 0031 9450 0003
Dane adresowe właściciela konta:
Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Żeromskiego 3
67-106 Otyń

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który następuje wpłata oraz – jeśli nastąpi odpis – informację, za ile dni pomniejszona została wpłata. Dowód wpłaty prosimy dostarczyć do świetlicy szkolnej. Osoba, która nie przyniesie dowodu wpłaty w terminie zostanie automatycznie skreślona z listy korzystających z obiadu.

Od 2 stycznia 2019 roku cena jednego obiadu:
– dla ucznia wynosi 3,50 zł;
– dla nauczyciela 7 zł;

– dla pozostałych 7,56 zł;
Wysokość opłaty za obiady w kwietniu 2019 r. wynosi 42,00 zł (12 obiadów).

Na koniec przypominamy, że nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkolnym – najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. W przypadku zgłoszeń dokonanych później, możliwość dokonania odpisu za ten dzień przepada.

Prosimy pamiętać, że rodzice nie mogą samodzielnie odpisywać sobie opłat za obiady i pomniejszać kwot wpłat. W takich sprawach prosimy konsultować się z sekretariatem szkoły! Wyjątkowo w kwietniu – w przypadku, gdyby doszło do strajku – będzie można odliczyć sobie kwotę za niewykorzystane dni.


ozdobnik_01

O naszej szkole

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza to publiczna placówka oświatowa obejmująca odziały przedszkolne, szkołę podstawową i oddział gimnazjalny. Szkoła uczy i wychowuje od 1945 roku, czyli od momentu jej założenia przez Marię Markiewiczową.

Adres naszej placówki:

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
ul. Marii Markiewiczowej 7
Niedoradz
67-106 Otyń

tel./fax. 68 3881293
e-mail: spniedoradz@wp.pl (sekretariat szkoły)
e-mail: redakcja@spniedoradz.pl (redakcja strony internetowej)

Nr konta bankowego Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Nowej Soli
96 9674 0006 0000 0009 9626 0001

Zobacz też: Historia szkoły w kronikach


 ozdobnik_01

Archiwum strony

Poczta pracownicza