Strona główna » Uncategorized

Category Archives: Uncategorized

Wiwat Maj, 3 Maj

30 kwietnia w szkole uczciliśmy Święto Uchwalenia konstytucji 3 Maja oraz Święto Flagi. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy V pod opieką pani Katarzyny Migacz, w czasie której przypomnieli najważniejsze wydarzenia historyczne i wartość tego święta dla każdego z nas…

Obejrzeliśmy wspaniałą rewię na lodzie

Dnia 23 listopada 2017 r. uczniowie klasy IV, V oraz II gimnazjalnej wraz ze swoimi wychowawcami uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia. Tam wzięli udział w przedstawieniu jedynej w swoim rodzaju Moskiewskiej Rewii na Lodzie, która zaprezentowała fantastyczne widowisko oparte na motywach baśni autorstwa H. Ch. Andersena pt. „Królowa Śniegu”. W spektaklu na uwagę zasługiwała doskonała i oryginalna muzyka oraz choreografia pełna popisów indywidualnych, zawierających trudne elementy jazdy figurowej na lodzie. Uczniów zachwyciła scenografia, a zwłaszcza barwne kostiumy, dekoracje, a także światła i efekty pirotechniczne.

Po spektaklu dzieci zwiedziły Stary Rynek i odwiedziły wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy.

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Niedoradzu
w roku szkolnym 2017/2018 tworzą:
 • Iwona Przygrodzka
  /Przewodnicząca Rady Rodziców;
 • Marta Marko-Kołtko
  /Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców;
 • Magdalena Bernat
  /Sekretarz Rady Rodziców;
 • Wioletta Wiśniewska
  /Skarbnik Rady Rodziców.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
 • Katarzyna Nowak;
 • Wojciech Mazur;
 • Artur Marcinkowski.
Wybrane działania i realizacje Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

 

Dokumenty szkoły

Do otwarcia niektórych poniższych dokumentów niezbędny będzie bezpłatny czytnik plików PDF. Jeśli na Państwa komputerze nie ma zainstalowanego takiego programu, można go pobrać stąd: Adobe Reader.

Statut i regulaminy, programy profilaktyczno-wychowawcze szkoły

 1. Statut Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Niedoradzu (29.11.2017)
 2. Karta śródrocznej/rocznej oceny zachowania ucznia (klasy I-III) (29.11.2017)
 3. Karta śródrocznej/rocznej oceny zachowania ucznia (klasy IV-VIII i gimnazjum) (29.11.2017)
 4. Przedmiotowe Systemy Oceniania (wrzesień 2017):
  1. Język polski – kl. II – III gimnazjum
  2. Matematyka – kl. IV, V, VII SP, II i III gimnazjum
  3. Historia
  4. Język niemiecki
  5. Przyroda
  6. Biologia
  7. Chemia
  8. Informatyka – kl. IV i V SP
  9. Plastyka
  10. Muzyka
  11. Zajęcia artystyczne
 5. Regulamin funkcjonowania Dziennika Elektronicznego (06.02.2017)
 6. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla Gimnazjum (14.09.2015)
 7. Regulamin stołówki szkolnej
 8. Regulamin szatni szkolnej

Wybrane procedury

 1. Procedury bezpieczeństwa (15.05.2019)
 2. Procedura uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki oraz z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego – wraz z wzorami pism (14.09.2015)
 3. Procedury współpracy z rodzicami (15.05.2019)

Wzory pism i inne informacje dla rodziców

 1. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa / legitymacji szkolnej 
 2. Informacje o opłatach za wydanie duplikatu świadectwa / legitymacji szkolnej 

Wzory pism i inne informacje dla nauczycieli

 1. Wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania

Zajęcia pozalekcyjne 2017/2018

Poniedziałek

 • 8:00 – Zajęcia muzyczne
  / Iwona Stefaniak

Wtorek

 • 14:30 – Wolontariat szkolny
  / Katarzyna Migacz

Środa

 • 8:00 – Koło języka niemieckiego (kl. IV SP)
  / Marcin Szrama

Czwartek

 • 14:35 – Zajęcia rozwijające z chemii
  / Dominika Kosidło

Piątek

 • 13:45 – Szkolny Klub Sportowy (kl. III – VI SP)
  / Piotr Pawłowski
 • 14:35 – Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego
  / Marcin Szrama
 • 15:30 – Szkolny Klub Planszowych „Zagraj” – wybrane piątki wg. harmonogramu
  / Marcin Szrama

 

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Data Temat
04.09.2017  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31.12.2017  Zimowa przerwa świąteczna
15.01.2018  Zakończenie I półrocza
12 – 25.02.2018  Ferie zimowe
29.03. – 03.04.2018  Wiosenna przerwa świąteczna
18 – 20.04.2018  Egzaminy gimnazjalne
22.06.2018  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Projekt gimnazjalny

Dokumentacja projektu

Propozycje tematów projektów na rok 2016/2017

Język polskiy

1. Wyrazy modne i nieznośnie natrętne. O współczesnej polszczyźnie słów kilka
2. Od tabliczki glinianej do książki elektronicznej – przedstawiamy krótką historię zapisu myśli ludzkiej.

Historia

1. Zmiany społeczno-obyczajowe a zmiany prawa – rys historyczny.

Matematyka

1. Symetrie wokół nas.

Chemia

1. Czy wszystkie cukry są słodkie?

Fizyka

1. Ekologiczne sposoby pozyskiwania energii.

Język angielski

1. Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie.

Język niemecki

1. Wartości promowane we współczesnej piosence niemieckiej.

Sprawozdania z realizacji projektów gimnazjalnych w latach ubiegłych

Galeria

Publikacje pedagoga

ulotka_rodzic

Przydatne linki i publikacje:

Dysleksja:

Zespół Aspergera:

 

Plan lekcji 2016/2017

Oddział przedszkolny

grupa 6-latków

Publiczna Szkoła Podstawowa

klasa I
klasa II
klasa III
klasa IV
klasa V
klasa VI

Publiczne Gimnazjum

klasa I
klasa II
klasa III

Archiwum strony

Poczta pracownicza