Strona główna » z życia szkoły

Category Archives: z życia szkoły

Śniadanie daje moc

W dniu 08 listopada 2018 r. już po raz ósmy nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. Koordynatorem akcji była Pani Katarzyna Cybulska. Wcześniej wychowawcy zorganizowali wśród dzieci pogadankę na temat zasad zdrowego odżywiania. Następnie uczniowie przystąpili do zilustrowania  poznanych wiadomości wykonując plakaty, kolorując obrazki związane z tym tematem. W czwartek w godzinach porannych rozpoczęliśmy w całej szkole przygotowanie wspólnego drugiego śniadania. Gotowe śniadania dzieci wraz z wychowawcami zjadły w klasach. Cała akcja odbyła się dzięki hojności sponsorów. Dziękujemy za pomoc! Szczególnie podziękowania dla:

 • Pani Ireny Lisowskiej-Szron z Solni k- za przekazanie pysznych soków.
 • Państwa Zdzisława i Sylwii  Wawrzyńczyk z Nowego Miasteczka- za przekazanie rzodkiewek, szczypiorku i pietruszki.
 • Państwa Kingi Firlej-Gąsiorowskiej i Mariusza Gąsiorowskiego Ferma drobiu z Niedoradza- za przekazanie  jajek
 • Pana Jana Fijoł z Piekarni Siedlisko-za przekazanie pieczywa.

Wspólne śniadanie pokazało, że posiłek może być nie tylko smaczny, ale i kolorowy i pożywny.

100 lat Niepodległej

11 listopada 2018 roku mija 100 lat niepodległości naszej Ojczyzny. Po 123 latach niewoli Polska narodziła się na nowo. W dniu 11 listopada obchodzi więc nasz Najjaśniejsza urodziny. I jak przy każdych urodzinach składa się życzenie jubilatom, również Dostojnej Jubilatce w imieniu wszystkich uczniów i pracowników pragnę złożyć życzenia samych sukcesów, mądrych obywateli, trafnych decyzji władz i dalszego istnienia w pokoju i stabilizacji przez następne stulecia.

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Wśród zaproszonych gości szczególne miejsce zajął Pan Kazimierz Kur – żołnierz walczący w czasie II wojny światowej, którego Pan dyrektor powitał biało – czerwonymi różami. Pan Kazimierz, mimo swoich 94 lat, przyjął zaproszenie i wraz ze swoją prawnuczką przybył do szkoły aby w tym szczególnym dniu razem z nami świętować urodziny Ojczyzny. Punktualnie o godzinie 11.11 wszyscy odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego a następnie posłuchali pięknego wystąpienia uczniów naszej szkoły. Uczniów do występu przygotowały Panie: Małgorzata Gabriel, Daria Królik, Jolanta Piechowiak i Iwona Stefaniak.

Kreatywnie, pozytywnie ,warsztatowo.

 

Uczniowie klasy V pod opieką Pani Katarzyny Migacz uczestniczyli w warsztatach teatralnych w Gminnym Centrum Kultury w Otyniu.
Uczestnicy doskonalili umiejętności językowe, interpretacyjne oraz odgrywali scenki świetnie się przy tym bawiąc.

Pracownikom GCK w Otyniu dziękujemy.

Przegląd Pieśni Patriotycznej

W środę, 7 listopada Natalia Rekiel z klasy 8 oraz grupa przedszkolaków w składzie: Nina Pelc, Nadia Polewczyk, Lena Stachowiak, Marek Pietras i Borys Prosół wzięli udział w IX Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Piosenki Żołnierskiej. Imprezie patronował Przewodniczący Rady Miasta Nowa Sól Pan Piotr Szyszko.  Rozwijanie zamiłowania do śpiewu i propagowanie wartości patriotycznych to główne cele tego konkursu. Jesteśmy dumni z występów naszych podopiecznych. Tym bardziej, że nasze przedszkolaki zajęły I miejsce.

Gratulacje dla artystów i podziękowania dla Pani Joli Piechowiak i Pani Iwony Stefaniak za przygotowanie dzieci i opiekę w czasie konkursu.

Ślubowanie pierwszoklasistów

26 października w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania klasy pierwszej. Już od rana wśród pierwszaków panowała świąteczna atmosfera. Dzieci ubrane w galowe stroje z biretami na głowie z niecierpliwością czekały na ten bardzo ważny dla nich moment. Podczas uroczystości pierwszaki zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Znajomość języka angielskiego, przepisów ruchu drogowego, wiedzy o Ojczyźnie i patronie szkoły to dowód, że dzieci są gotowe do nauki w szkole.

W podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym pierwszacy złożyli ślubowanie. Po ślubowaniu Pan Dyrektor dokonał symbolicznego pasowania. „Pasuję Cię na ucznia” – mówił Pan Dyrektor dotykając ołówkiem ramion uczniów.

Pełnoprawni uczniowie otrzymali z rąk dyrektora legitymacje szkolne, a Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Przygrodzka wręczyła pamiątkowe dyplomy. Pierwszaki otrzymały też życzenia i upominki od młodszych kolegów. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. Rodzice również pamiętali o święcie swoich dzieci. Przybyli w licznym gronie i zorganizowali „słodkie” przyjęcie. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Weź udział w konkursie fotograficznym!

Zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Niedoradzu do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez bibliotekę szkolną. Wszystkie niezbędne informacje na temat tego konkursu znajdziecie w zamieszczonym poniżej regulaminie. Liczymy na Wasz liczny udział w konkursie i mnóstwo świetnych, pomysłowych zdjęć.

Regulamin Konkursu Fotograficznego
„ Moja mała Ojczyzna”

organizowanego przez bibliotekę
Szkoły Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu,
w ramach 100-lecia Odzyskania Niepodległości

CELE KONKURSU:

 • rozumienie istoty patriotyzmu przez uczniów,
 • wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej,
 • umocnienie poczucia tożsamości lokalnej,
 • zainteresowanie fotografowaniem jako kreatywnym sposobem spędzania wolnego czasu,
 • realizacja zainteresowań i pasji uczniów.

Zakres tematyczny konkursu

 1. Twórcza i indywidualna interpretacja tematu „Moja mała Ojczyzna”;
 2. Promowanie miejsc ważnych dla społeczeństwa lokalnego.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicz w Niedoradzu.
 2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.
 3. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów szkoły podstawowej.
 4. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej
 5. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie oraz nieodpłatne wykorzystywanie fotografii w celu promowania konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich w przestrzeni internetowej w mediach i wykorzystywania ich w innych w formie z podaniem danych autora (imię i nazwisko).
 7. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na apelu szkolnym.
 8. Zgłoszone do konkursu nie będą zwracane; zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie.

Prace konkursowe

 1. Każdy uczestnik przekazuje od 1 do 3 fotografii na adres: k.migacz@spniedoradz.pl
  (zdjęcia wydrukowane lub na płycie CD).
 2. Fotografie mogą być kolorowe, czarno białe lub w sepii.
 3. Do fotografii należy dołączyć informacje o autorze: imię, nazwisko oraz klasę.
 4. Termin zgłaszania zdjęć mija dnia 5 listopada.
 5. Uczestnik konkursu akceptuję regulamin i oświadcza, że:
  • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych w konkursie prac i są one wynikiem samodzielnej pracy uczestnika konkursu;
  • ponosi odpowiedzialność za uzyskanie zgody na publikację wizerunku każdej osoby znajdującej się na fotografii;
  • wyraża zgodę na korzystanie z utworu, jakim jest praca konkursowa, poprzez udzielenie nieodpłatnej zgody na następujących polach eksploatacji: publiczne wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie, w szczególności publikacja prac konkursowych na wystawie oraz na stronie internetowej.

Kryteria oceniania prac konkursowych

 1. Oceny fotografii dokona powołane jury.
 2. Ocenianiu podlegać będą następujące elementy prac fotograficznych:
  • zgodność z tematyką konkursu;
  • ekspresja emocji zawartych w obrazie;
  • pomysłowość;
  • oryginalność;
  • estetyka wykonania pracy.

Nagrody

 1. Nagrody zostaną przyznane autorom, których prace uzyskają największą liczbę punktów.
 2. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych.

Próbna ewakuacja

W środę, 24 października w naszej szkole o godz. 10.20 wszystkie klasy zostały zaalarmowane dzwonkiem, że coś dzieje się nadzwyczajnego. Nauczyciele wiedzieli co mają robić! Sprawnie wyprowadzili uczniów z budynku w miejsce zbiórki. Wszystkiemu przyglądali się panowie strażacy z Panem starszym kapitanem Sławomirem Ozgowiczem – zastępcą komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli. Wszystko trwało niecałe dwie minuty! Budynek szkolny opustoszał! Po chwili uczniowie wrócili do budynku, gdzie na sali gimnastycznej Pan komendant poinformował uczniów o celowości takich próbnych alarmów, o właściwym zachowaniu zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz pochwalił wszystkich za właściwy i sprawny przebieg ewakuacji. Dziękuję wszystkim za właściwe zachowania, tym bardziej, że o próbie alarmu wiedziałem tylko ja i Pani sekretarz szkoły Urszula Matkowska.

Kiedy następna próba alarmu?

Tego nie wie nikt! Musimy być gotowi w każdej chwili! Od tego zależy nasze zdrowie a nawet życie.

Warsztaty ceramiczne klasy czwartej

W piątek, 19 października klasa IV wraz z wychowawczynią, Panią Katarzyną Cybulską, oraz mamami: Paniami Wiolettą Wróblewską i Magdaleną Potęgą, pojechała do Gminnego Centrum Kultury na warsztaty ceramiczne. Dzieci dowiedziały się tam, skąd bierzemy glinę, jak się ją obrabia i co można z niej wykonać. Pod czujnym okiem instruktorki ceramiki GCK dzieci z zapałem i ciekawością próbowały swoich sił w trudnej sztuce ceramiki artystycznej i garncarstwa. Każdy z uczestników warsztatów wykonał glinianego jeża i kubek. Wszyscy doskonale się bawili, nie bacząc na to, że się przy tym bardzo się ubrudzili. Dziękujemy Panu Dyrektorowi GCK za zorganizowanie warsztatów.

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Z tej okazji od wielu lat uczniowie składają życzenia swoim nauczycielom.12 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Niedoradzu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pani Wanda Trzeciak – wizytator kuratorium oświaty, Pani Barbara Wróblewska – burmistrz Otynia, Pani Halina Malczewska – sekretarz Gminy Otyń, Pani Krystyna Nadolska – skarbnik Gminy Otyń, Pani Iwona Przygrodzka – przewodnicząca Rady Rodziców, ksiądz Zbigniew Tartak – proboszcz parafii w Otyniu, Rodzice oraz emerytowani pracownicy naszej szkoły.

Uczniowie pod kierunkiem pań Katarzyny Cybulskiej i Marii Szklarz przygotowali część artystyczną, w której wierszami i piosenkami dziękowali za trud i serce włożone w ich nauczanie i wychowanie.

Wiele ciepłych słów i życzeń padło z ust zaproszonych gości, były kwiaty i słowa uznania dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Pani Burmistrz Barbara Wróblewska wręczyła uczennicy Marii Gąsiorowskiej i uczennicy Natalii Rekiel Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły oraz przybyłym gościom i wręczyli piękne upominki.

W imieniu rodziców życzenia złożyła pani Iwona Przygrodzka – przewodnicząca Rady Rodziców,  która wręczyła pracownikom szkoły wielki tort i zaprosiła na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Pani burmistrz wręczyła panu dyrektorowi nagrodę burmistrza oraz kwiaty wszystkim pracownikom szkoły. Dyrektor szkoły nagrodził wyróżniających nauczycieli i pracowników administracji i obsługi nagrodami dyrektora szkoły. Święto edukacji zakończyły rozmowy przy kawie i torcie pracowników szkoły z zaproszonymi gośćmi.

Dzieci z klas 1 -3 na wycieczce z myśliwymi do lasu.

W piątek, 5 października uczniowie klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej w Niedoradzu, wraz z wychowawczyniami i pod bacznym okiem leśniczego Pana Tomasza Johna pojechali na wycieczkę do lasu.

Celem wycieczki była obserwacja naturalnego świata roślin i zwierząt. Dzieci poznawały przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Obserwowały las, który kryje w sobie wiele ciekawych tajemnic. Poznały warstwową budowę lasu, oraz różnorodność szaty roślinnej lasu: drzewa iglaste, liściaste, krzewy, mchy i runo leśne. Słuchały odgłosów lasu. Nauczyły się prawidłowego zachowania w lesie. Zrozumiały znaczenie lasu dla ludzi i zwierząt. Doświadczyły, że las to źródło świeżego powietrza. Najmłodsi spędzili miło czas na świeżym, zdrowym powietrzu w otoczeniu pięknej, malowniczej przyrody.

Zajęcia te uświadomiły im, że przyrodę należy kochać i szanować jak przyjaciela, oraz to, że także one są za nią odpowiedzialne. Wyprawa zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez myśliwych z Koła Łowieckiego „ Ryś”

Składamy serdecznie podziękowania Panu Tadeuszowi Bołbatowi, Lechowi Szewczykowi, oraz myśliwym i leśnikom za mile spędzony czas.

Archiwum strony

Poczta pracownicza