Strona główna » z życia szkoły » Życie nie tylko po to jest, by brać …

Życie nie tylko po to jest, by brać …

PolaNadzei15_03„Życie nie tylko po to jest, by brać …” – te słowa piosenki Stanisława Soyki stały się dla wolontariuszy Szkolnego Wolontariatu w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza mottem i inspiracją do przeprowadzenia akcji zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych, przebywających w hospicjach. Po raz drugi na terenie placówki włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei. Rodzice i uczniowie mogli za symboliczną złotówkę kupić cebulkę żonkila, wspierając potrzebujących.

Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, przypominającym o ludziach cierpiących, oczekujących pomocy i opieki innych ludzi.
Pozostałe cebulki kwiatów i te z roku ubiegłego wolontariuszki wraz z opiekunem wolontariatu, Katarzyną Migacz posadziły w tarczy przed szkołą.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Archiwum strony

Poczta pracownicza