Strona główna » Uncategorized » Dokumenty szkoły

Dokumenty szkoły

Do otwarcia niektórych poniższych dokumentów niezbędny będzie bezpłatny czytnik plików PDF. Jeśli na Państwa komputerze nie ma zainstalowanego takiego programu, można go pobrać stąd: Adobe Reader.

Statut i regulaminy, programy profilaktyczno-wychowawcze szkoły

  1. Statut Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Niedoradzu (29.11.2017)
  2. Karta śródrocznej/rocznej oceny zachowania ucznia (klasy I-III) (29.11.2017)
  3. Karta śródrocznej/rocznej oceny zachowania ucznia (klasy IV-VIII i gimnazjum) (29.11.2017)
  4. Przedmiotowe Systemy Oceniania (wrzesień 2017):
    1. Język polski – kl. II – III gimnazjum
    2. Matematyka – kl. IV, V, VII SP, II i III gimnazjum
    3. Historia
    4. Język niemiecki
    5. Przyroda
    6. Biologia
    7. Chemia
    8. Informatyka – kl. IV i V SP
    9. Plastyka
    10. Muzyka
    11. Zajęcia artystyczne
  5. Regulamin funkcjonowania Dziennika Elektronicznego (06.02.2017)
  6. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla Gimnazjum (14.09.2015)
  7. Regulamin stołówki szkolnej
  8. Regulamin szatni szkolnej

Wybrane procedury

  1. Procedury bezpieczeństwa (15.05.2019)
  2. Procedura uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki oraz z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego – wraz z wzorami pism (14.09.2015)
  3. Procedury współpracy z rodzicami (15.05.2019)

Wzory pism i inne informacje dla rodziców

  1. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa / legitymacji szkolnej 
  2. Informacje o opłatach za wydanie duplikatu świadectwa / legitymacji szkolnej 

Wzory pism i inne informacje dla nauczycieli

  1. Wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania

Archiwum strony

Poczta pracownicza