Strona główna » Uncategorized » Projekt gimnazjalny

Projekt gimnazjalny

Dokumentacja projektu

Propozycje tematów projektów na rok 2016/2017

Język polskiy

1. Wyrazy modne i nieznośnie natrętne. O współczesnej polszczyźnie słów kilka
2. Od tabliczki glinianej do książki elektronicznej – przedstawiamy krótką historię zapisu myśli ludzkiej.

Historia

1. Zmiany społeczno-obyczajowe a zmiany prawa – rys historyczny.

Matematyka

1. Symetrie wokół nas.

Chemia

1. Czy wszystkie cukry są słodkie?

Fizyka

1. Ekologiczne sposoby pozyskiwania energii.

Język angielski

1. Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie.

Język niemecki

1. Wartości promowane we współczesnej piosence niemieckiej.

Sprawozdania z realizacji projektów gimnazjalnych w latach ubiegłych

Archiwum strony

Poczta pracownicza