Strona główna » Uncategorized » Historia – materiały i linki

Historia – materiały i linki

Przedmiotowy system oceniania

Materiały dla gimnazjum

 

I gimnazjum

Materiały do nauki
A. Historia Polski (w budowie)
 • Słowianie i początki państwa polskiego (e-Lekcja)
  • Wędrówki i organizacja plemienna Słowian (e-Ćwiczenia)
  • Wierzenia Słowian (e-Ćwiczenia)
  • Legendarne początki państwa polskiego (e-Ćwiczenia)
  • Początki Polski. Chrzest Polski (e-Ćwiczenia)
 • Polska za Bolesława Chrobrego (e-Lekcja)
  • Polska za Bolesława Chrobrego (e-Ćwiczenia)
  • Zjazd w Gnieźnie (e-Ćwiczenia)
  • Podboje Bolesława Chrobrego (e-Ćwiczenia)
  • Misja św. Wojciecha i Drzwi Gnieźnieńskie (e-Ćwiczenia)
  • Organizacja monarchii wczesnopiastowskiej (e-Ćwiczenia)
  • Społeczeństwo w państwie pierwszych Piastów (e-Ćwiczenia)
 • Kryzys i odbudowa państwa pierwszych Piastów. Polska od Mieszka II do Władysława Hermana (e-Lekcja)
  • Polska za Mieszka II (e-Ćwiczenia)
  • Polska za Kazimierza Odnowiciela (e-Ćwiczenia)
  • Polska za Bolesława Śmiałego. Konflikt z biskupem Stanisławem (e-Ćwiczenia)
  • Rządy Władysława Hermana (e-Ćwiczenia)
 • Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego (e-Lekcja)
 • Testament Bolesława Krzywoustego – lekcja interaktywna (e-Ćwiczenia)
  • Najazd Henryka V na Polskę (e-Ćwiczenia)
 • Kronika Galla Anonima – lekcja interaktywna (e -Ćwiczenia)
 B. Historia powszechna (w budowie)
 • Wojny grecko-perskie (e-Lekcja)
  • Przyczyny wojen grecko-perskich (e-Ćwiczenia)
  • Bitwy wojen grecko-perskich (e-Ćwiczenia)
  • Bohaterowie wojen grecko-perskich (e-Ćwiczenia)
 • Państwo Franków (e-Lekcja)

 

II gimnazjum

Materiały do nauki
A. Historia Polski ( w budowie)
 • „Złoty wiek” – renesans w Rzeczypospolitej Zygmuntów (e-Ćwiczenia)
 • Co wiesz o ustroju Rzeczpospolitej szlacheckiej (e-Ćwiczenia)
 • Zalety ustroju Rzeczpospolitej szlacheckiej (e-Ćwiczenia)
 • Wady ustroju Rzeczpospolitej szlacheckiej (e-Ćwiczenia)
 • Polska państwem bez stosów? (e-Ćwiczenia)
 • Polska w wieku XVII widziana oczami obcokrajowca (e-Ćwiczenia)
B. Historia powszechna (w budowie)
 • Wyprawy krzyżowe (e-Lekcja)
  • Wyprawy krzyżowe (e-Test, Gra)
 • System feudalny i system lenny (e-Lekcja)
 • Społeczeństwo i gospodarka pełnego średniowiecza (e-Lekcja)
 • Nauka i kultura średniowiecznej Europy (e-Lekcja)
 • Wielkie odkrycia geograficzne (e-Lekcja) Zawartość modułu:
  • Przyczyny odkryć geograficznych w XV/XVI w. (e-Ćwiczenia)
  • Wielcy odkrywcy i ich odkrycia (e-Ćwiczenia)
  • Kultury prekolumbijskie w Ameryce (e-Ćwiczenia)
  • Organizacja terenów podbitych (e-Ćwiczenia)
  • Skutki odkryć geograficznych (e-Ćwiczenia)
 • Renesans i humanizm (e-Lekcja). Zawartość modułu:
  • Włochy – kolebka renesansu (e-Ćwiczenia)
  • Narodziny renesansu (e-Ćwiczenia)
  • Geniusze renesansu (e-Ćwiczenia)
  • Renesans w Europie (e-Ćwiczenia)
  • „Złoty wiek” w Rzeczypospolitej (e-Ćwiczenia)
 • Reformacja i kontrreformacja (e-Lekcja). Zawartość modułu:
  • Kościół na przełomie XV i XVI w. (e-Ćwiczenia)
  • Marcin Luter (e-Ćwiczenia)
  • Kościoły protestanckie (e-Ćwiczenia)
  • Reforma Kościoła (Kontrreformacja) (e-Ćwiczenia)
  • Reformacja na ziemiach polskich (e-Ćwiczenia)

 

III gimnazjum

Zadania powtórzeniowe przed egzaminem gimnazjalnym (rok szkolny 2012/2013)

Wymagania do poszczególnych działów

Materiały do nauki
A. Historia Polski
 B. Historia powszechna ( w budowie)

I wojna światowa i XX-lecie międzywojenne

II wojna światowa

Ćwiczenia dodatkowe dla uczniów

Archiwum strony

Poczta pracownicza