Strona główna » z życia szkoły » Z wizytą u dyrektor szkoły partnerskiej

Z wizytą u dyrektor szkoły partnerskiej

16 września 2017 r. partnerskie miasto gminy Otyń, Falkenberg/Elster, świętowało 125-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza, pan Wiesław Szklarz, i nauczyciel języka niemieckiego, pan Marcin Szrama, wzięli udział w uroczystościach jubileuszowych u boku przedstawicieli władz Gminy, pani Wójt Barbary Wróblewskiej, pani Przewodniczącej Rady Gminy Anety Smolicz oraz pani Sekretarz Haliny Malczewskiej. Delegacji samorządu towarzyszyli również przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Otynia.

Otyńska delegacja uczestniczyła w przepięknym korowodzie, ukazującym historię rozwoju straży pożarnej. Nasi strażacy ubogacili widowisko, prezentując swój samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum GBA 2,5/16.

Jednym z punktów odwiedzin w Falkenbergu była wizyta w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren, z którą od kilku lat blisko współpracujemy. Dyrektorzy obu szkół mieli okazję porozmawiać o rozwoju swoich placówek. Okazało się, że także w Falkenbergu trwa remont, a budynek szkoły zostanie rozbudowany o kilka klas lekcyjnych.

Nie zabrakło też rozmowy o wspólnych planach obu szkół na najbliższą przyszłość. Wiosną tego roku gościliśmy w Niemczech, zatem wiosną przyszłego roku grupa uczniów z Astrid-Lindgren-Grundschule spotka się z naszymi uczniami po polskiej stronie granicy.

Archiwum strony

Poczta pracownicza