Strona główna » wolontariat » Wolontariat szkolny

Wolontariat szkolny

Słowo wolontariat pochodzi od łacińskiego voluntas, które oznacza dobrowolność. To właśnie stanowi fundamentalne założenie wolontariatu. Projekty wolontariatu szkolnego to działania, które aktywizują uczniów, promują spędzanie czasu w pożyteczny sposób, integrują i przede wszystkim uwrażliwiają na potrzeby środowiska lokalnego. Uczestnictwo w wolontariacie jest również możliwością rozwinięcia zainteresowań oraz zdobycia doświadczenia czy konkretnych kompetencji, które mogą ukształtować dalszą ścieżkę edukacyjną lub zawodową ucznia.

W naszej szkole działa wolontariat, do którego należą uczniowie klas VII szkoły podstawowej i III dotychczasowego gimnazjum. Członkowie wolontariatu organizują różne akcje oraz działania na terenie szkoły, miejscowości, które mają rozwijać empatię i wrażliwość społeczności uczniowskiej. Angażują się w ogólnopolskie akcje charytatywne, np. Góra Grosza, Szlachetna Paczka. Prowadzimy również książkowy wolontariat, na ratunek (nie) czytającym, prowadząc akcję czytelniczą w młodszych klasach.

opiekun wolontariatu
Katarzyna Migacz

Archiwum strony

Poczta pracownicza