Strona główna » z życia szkoły » Rabata Rady Rodziców

Rabata Rady Rodziców

Zmian, jakie zaszły przed szkołą, nie sposób nie zauważyć. Na rabacie okalającej budynek od wejścia do starej części gmachu aż do obecnego wejścia głównego pojawiły się nowe rośliny. Piękne założenie ozdobne zawdzięczamy Radzie Rodziców, która nie tylko wystąpiła do dyrektora szkoły z taką  inicjatywą, ale także własnoręcznie przeprowadziła całą realizację. Jak zdradziła nam przewodnicząca, pani Iwona Przygrodzka, nie trzeba było nawet nikogo specjalnie prosić o pomoc, rodzice wręcz garnęli się do pracy.

Część autorów rabaty zobaczyć można na zdjęciach w galerii tego artykułu. Najbardziej zaangażowani byli: sama przewodnicząca Rady Rodziców z mężem Mirosławem, pani Marta Kołtko, pani Magdalena Banach, pani Wioletta Wiśniewska, pan Artur Marcinkowski. Do pomocy ruszyli także pracownicy szkoły: pan Marek Wolski i pani Katarzyna Migacz. Pani Migacz zachęciła nawet do współdziałania kilkoro uczniów.

Za pomysł, za wkład pracy, za serce włożone w zdobiącą szkołę rabatę – naszej wspaniałej Radzie Rodziców i wszystkim pozostałym wykonawcom tego pięknego ogrodniczego dziełka serdecznie dziękujemy.

Archiwum strony

Poczta pracownicza