Strona główna » z życia szkoły » Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

Tradycją stała się już w naszej szkole zimowa akcja dokarmiania zwierzyny leśnej, koordynowana przez nauczycielkę przyrody, panią Dominikę Kosidło. Uczniowie klas IV i V SP pod opieką swoich wychowawczyń mieli okazję uczestniczyć w terenowej lekcji przyrody. Leśniczy nadleśnictwa Przytok, pan Tomasz John, wraz z prezesem Koła Łowieckiego „Ryś” przekazali dzieciom wiele cennych wiadomości dotyczących zwierzyny leśnej. Szukaliśmy tropów zwierząt, widzieliśmy szkody jakie wyrządzają jelenie, rozsypywaliśmy kukurydzę i marchewki po buchtowisku oraz uzupełnialiśmy lizawki. Na koniec czekała na uczniów niespodzianka: pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Bardzo serdecznie dziękujemy Kołu Łowieckiemu „Ryś” i panu Tomaszowi Johnowi za przekazanie nam wiedzy na temat funkcjonowania lasu oraz za przygotowany poczęstunek.

Archiwum strony

Poczta pracownicza