Strona główna » z życia szkoły » Warsztaty na temat uzależnień

Warsztaty na temat uzależnień

Żyjemy w czasach kiedy jednym z największych zagrożeń dla dzieci i młodzieży jest problem uzależnień. Przeciwdziałanie paleniu tytoniu oraz walka z dopalaczami to tematy, które w dniu 06 marca 2018 r. zostały szczegółowo omówione z uczniami klas VI-VII oraz II i III gimnazjum. Na zaproszenie Szkolnego Koła PCK pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli zgłębili  z uczniami temat istoty uzależnień i wkraczania w nałóg.

Uczniowie nie po raz pierwszy usłyszeli jak wielki wpływ na życie i zdrowie człowieka mają podejmowanie niewłaściwych decyzji oraz zachowań: używania narkotyków, zażywania dopalaczy czy palenia papierosów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że to zagadnienie jest bardzo złożone i naszym uczniom nasuną się zapewne kolejne pytania, na które postaramy się odpowiedzieć w czasie następnych prelekcji.

Opiekun koła, Zuzanna Gabrysiak, serdecznie dziękuje paniom Marioli Poźniak i Magdalenie Karpińskiej za poprowadzenie spotkania z uczniami.

Archiwum strony

Poczta pracownicza