Strona główna » z życia szkoły » Weź udział w konkursie fotograficznym!

Weź udział w konkursie fotograficznym!

Zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Niedoradzu do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez bibliotekę szkolną. Wszystkie niezbędne informacje na temat tego konkursu znajdziecie w zamieszczonym poniżej regulaminie. Liczymy na Wasz liczny udział w konkursie i mnóstwo świetnych, pomysłowych zdjęć.

Regulamin Konkursu Fotograficznego
„ Moja mała Ojczyzna”

organizowanego przez bibliotekę
Szkoły Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu,
w ramach 100-lecia Odzyskania Niepodległości

CELE KONKURSU:

 • rozumienie istoty patriotyzmu przez uczniów,
 • wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej,
 • umocnienie poczucia tożsamości lokalnej,
 • zainteresowanie fotografowaniem jako kreatywnym sposobem spędzania wolnego czasu,
 • realizacja zainteresowań i pasji uczniów.

Zakres tematyczny konkursu

 1. Twórcza i indywidualna interpretacja tematu „Moja mała Ojczyzna”;
 2. Promowanie miejsc ważnych dla społeczeństwa lokalnego.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicz w Niedoradzu.
 2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.
 3. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów szkoły podstawowej.
 4. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej
 5. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie oraz nieodpłatne wykorzystywanie fotografii w celu promowania konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich w przestrzeni internetowej w mediach i wykorzystywania ich w innych w formie z podaniem danych autora (imię i nazwisko).
 7. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na apelu szkolnym.
 8. Zgłoszone do konkursu nie będą zwracane; zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie.

Prace konkursowe

 1. Każdy uczestnik przekazuje od 1 do 3 fotografii na adres: k.migacz@spniedoradz.pl
  (zdjęcia wydrukowane lub na płycie CD).
 2. Fotografie mogą być kolorowe, czarno białe lub w sepii.
 3. Do fotografii należy dołączyć informacje o autorze: imię, nazwisko oraz klasę.
 4. Termin zgłaszania zdjęć mija dnia 5 listopada.
 5. Uczestnik konkursu akceptuję regulamin i oświadcza, że:
  • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych w konkursie prac i są one wynikiem samodzielnej pracy uczestnika konkursu;
  • ponosi odpowiedzialność za uzyskanie zgody na publikację wizerunku każdej osoby znajdującej się na fotografii;
  • wyraża zgodę na korzystanie z utworu, jakim jest praca konkursowa, poprzez udzielenie nieodpłatnej zgody na następujących polach eksploatacji: publiczne wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie, w szczególności publikacja prac konkursowych na wystawie oraz na stronie internetowej.

Kryteria oceniania prac konkursowych

 1. Oceny fotografii dokona powołane jury.
 2. Ocenianiu podlegać będą następujące elementy prac fotograficznych:
  • zgodność z tematyką konkursu;
  • ekspresja emocji zawartych w obrazie;
  • pomysłowość;
  • oryginalność;
  • estetyka wykonania pracy.

Nagrody

 1. Nagrody zostaną przyznane autorom, których prace uzyskają największą liczbę punktów.
 2. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych.

Archiwum strony

Poczta pracownicza