Strona główna » z życia szkoły » Podziękowania dla Pani Iwony Stefaniak

Podziękowania dla Pani Iwony Stefaniak


12 czerwca Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza pożegnało naszą koleżankę, panią Iwonę Stefaniak, która objęła funkcję Dyrektora Żłobka „Baśniowa Kraina” i zakończyła pracę zawodową w naszej placówce.

Dziękując za pracę, pełną oddania dla uczniów oraz Pani postawę, nacechowaną serdecznością i głęboką tolerancją, chcemy wyrazić uznanie i szacunek.
Życzymy również, by realizacja kolejnych zadań w Pani życiu zawodowym i osobistym dawała radość i satysfakcję.

Archiwum strony

Poczta pracownicza