Strona główna » z życia szkoły » Rozstrzygnięcie konkursu na projekt edukacyjny „Trzymaj Formę! 2012/2013”

Rozstrzygnięcie konkursu na projekt edukacyjny „Trzymaj Formę! 2012/2013”

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, iż został rozstrzygnięty wojewódzki konkurs na projekt edukacyjny promujący aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Głównymi organizatorami konkursu była Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. oraz Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze.

Celem konkursu było wyłonienie projektu promującego aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji programu w roku szkolnym 2012/2013, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kształtowaniem prozdrowotnych nawyków poprzez promowanie zasad prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej.

W konkursie uczestniczyły szkoły biorące udział w realizacji VII edycji programu „Trzymaj Formę!”, które opracowały własny projekt edukacyjny zgodnie z założeniami programu.

W dniu 7 października 2013 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny nadesłanych projektów. Prace oceniane były pod względem:

  • samodzielnej pracy uczniów w realizacji projektu pod nadzorem nauczyciela;
  • zastosowania metodyki działań edukacyjnych adresowanych do rodziców;
  • zakresu i rodzaju działań adresowanych do rodziców i uczniów;
  • nagłośnienia działań edukacyjnych adresowanych do rodziców i zasięg odbiorców;
  • zgodności podejmowanych działań z założeniami programu;
  • oceny efektów działań edukacyjnych skierowanych do rodziców;
  • zakresu partnerskiej współpracy, nawiązanej w związku z realizacją programu oraz zakresu wsparcia uzyskanego ze strony partnerów i sojuszników na rzecz działań adresowanych do rodziców i młodzieży;
  • czynnego udziału rodziców w realizacji projektu.

Przyznano następujące nagrody:

I miejsce – nagroda o wartości 2000 zł

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza
ul. Marii Markiewiczowej 7
67-106 Niedoradz

II miejsce – nagroda o wartości 1500 zł

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
ul. Polna 17
66-340 Przytoczna

III miejsce  – nagroda o wartości 1000 zł

Publiczne Gimnazjum Nr 3im. Czesława Niemena
ul. Łużycka 33
66-200 Świebodzin

Wyróżnienie – nagroda o wartości 500 zł

Zespół Szkół w Baczynie
ul. Szkolna 1
66-432 Baczyna

Fundatorem nagród jest Marszałek Województwa Lubuskiego. Wręczenie nagród oraz podsumowanie konkursu odbędzie się podczas uroczystej konferencji planowanej w listopadzie br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Archiwum strony

Poczta pracownicza