Strona główna » Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Dyrektor

Wiesław Szklarz

Pedagog szkolny

Beata Linkiewicz

Psycholog szkolny
Kamila Wyka

Logopeda
Anna Osiadły

Świetlica szkolna

Beata Linkiewicz
Katarzyna Cybulska
Anna Osiadły

Wychowawca Oddziału Przedszkolnego

Jolanta Piechowiak

Wychowawcy klas I – III

Marta Gazda-Słońska
Maria Szklarz
Zuzanna Gabrysiak

Wychowawcy i nauczyciele klas IV- VIII

Małgorzata Gabriel
Renata Jastrzębska
Daria Królik
Beata Linkiewicz
Katarzyna Migacz
Barbara Mowczan
Kinga Popowicz
Witold Osiński
Piotr Pawłowski
Marcin Szrama
ks. Marcin Strzyżykowski


Leave a comment

Archiwum strony

Poczta pracownicza